by: in
Shop & Purchase wushu dvd, vcd, and audio cd of martial arts.

 

  

Categories
- - - Show All - - -
  -  Ba Gua
  -  Chang Quan
  -  Chang Quan San Shou
  -  Chin Na
  -  E'mei Wushu
  -  Nan Boxing
  -  Nanchaku
  -  Other Boxing
  -  Other Chinese Martial Arts
  -  Other Traditional
  -  Shaolin
  -  Sun Style
  -  Tai Chi Quan
  -  Taijiquan
  -  Wing Chun
  -  Wudang Quan
  -  Xing Yi
  -  Zi Ran Men

 

 

      8 Immortal Sword (3)
Description:
An advanced sword routine in taoist wushu to comnemorate Taoist 8 Immortals. Using reacting force to subdue opponent.

ProductID:XM07
Sifu: Liu, Sui Bing
Publisher: Guangzhou Beauty Culture Communication Co. Ltd.
Number of Disc : 3
Media Type : VCD


Price: US $15.00

 

  
Shop & Purchase wushu dvd, vcd, and audio cd of martial arts.