by: in
Shop & Purchase wushu dvd, vcd, and audio cd of martial arts.

 

  

Categories
- - - Show All - - -
  -  Ba Gua
  -  Chang Quan
  -  Chang Quan San Shou
  -  Chin Na
  -  E'mei Wushu
  -  Nan Boxing
  -  Nanchaku
  -  Other Boxing
  -  Other Chinese Martial Arts
  -  Other Traditional
  -  Shaolin
  -  Sun Style
  -  Tai Chi Quan
  -  Taijiquan
  -  Wing Chun
  -  Wudang Quan
  -  Xing Yi
  -  Zi Ran Men

 

 

      24 Road Cao Shou
Description:
Combination of Dai Miao, Xiao Miao, Old Forces, Ling Forces. Requires fast & agile movements. "4 Fists 9 Forces" is utilized in this routine.

ProductID:LYL07
Sifu: Duan, Bao Hua
Publisher: Guangzhou Beauty Culture Communication Co. Ltd.
Number of Disc : 2
Media Type : VCD


Price: US $10.00

 

  
Shop & Purchase wushu dvd, vcd, and audio cd of martial arts.